Vivoos VR

VivoosVR, aşırı korku (fobi) ve sosyal anksiyete bozukluklarının tedavisine kullanılmak için geliştirilmiş bir yardımcı araçtır.

Maruz bırakma yöntemi kullanılarak, kişiler sanal gerçeklik destekli 3B sanal simülasyonlarda korkulan duruma aşamalı olarak maruz bırakılır.

VivoosVR, maruz bırakma tedavisinde geleneksel yöntemlere göre birkaç temel avantaj sağlamaktadır:

  • Maruz bırakma tedavisinin kontrol edilebilir, güvenli bir ortamda yürütülebilmesi
  • Tedavide sınırsız tekrarı mümkün kılması.
  • İstenilen ortam, obje ve şartların düşük maliyetler ile yaratılabilmesi
  • SUD ve ölçülebilir objektif fizyolojik verilerin gerçek zamanlı izlenebilmesi ve raporlanabilmesi
  • Hastanın ve tedavinin mahremiyetinin korunabilmesi.
  • İstenildiği takdirde gerçek hayattaki durum ve şartların ötesine geçilebilmesi
  • Geleneksel yöntemlere göre hem maliyet hem de zaman açısından daha ekonomik olması.

VivoosVR, uzman psikolog ve psikiyatristlerin danışmanlığında geliştirilmektedir. Ürün yetkin pratisyenlerin kullanımı için tasarlanmıştır.

https://www.vivoosvr.com